Breadcrumbs


Login Form
Javne Nabavke

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
редни број 1/2019

- ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА услуга – извођења екскурзије ученикa осмог разреда

у школској 2018/2019. годин

- ОБАВЕШТЕЊЕ БР. 1.

- КОНКРУСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ЈНМВ број 3/2018 – партија 7

 

 

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
редни број 3/2018

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПОД НАЗИВОМ ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- УСЛУГЕ - ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ/НАСТАВЕ У ПРИРОДИ БРОЈ 3/2018

 

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“ СУБОТИЦА

упућује

П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВИ-САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ШКОЛЕ- ДЕО КРОВА, СТРЕХЕ И ФАСАДЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН 2/2018

 

1.  ПОЗИВ

2.  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3. ОДЛУКА

4.  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ