Breadcrumbs


Login Form
 

RASPORED PRIJEMA PREDMETNIH NASTAVNIKA ZA 2018/2019. ŠKOLSKU GODINU – APRIL

IME I PREZIME

PREDMET

ODELJ. STAREŠINA

Poslepodnevna smena

MITIĆ IVANA

Srpski jezik

 

Četvrtak

za vreme 2. časa

DULIĆ KLARA

Srpski jezik

V/1

Četvrtak

za vreme 5. časa

HARMAT KRISTINA

Srpski kao nematernji jezik

 

Utorak

za vreme 3. časa

KANTOR ERIKA

Mađarski jezik

VIII/2

Sreda

za vreme 2. časa

POPOVIĆ LJILJANA

Engleski jezik

VI/3

Petak

za vreme 4. časa

TIKVICKI ŽUŽANA

Engleski jezik

VI/2

Ponedeljak

za vreme 4. časa

HALGATO Š. ANIKO

Nemački jezik

VII/2

Ponedeljak

za vreme 3. časa

POLJAK MAGDOLNA

Nemački jezik

 

Utorak

za vreme 7. časa

SINOBAD DRAGANA

Muzička kultura

 

Ponedeljak

za vreme 4. časa

KOVAČEV IRENA

Muzička kultura

 

Četvrtak

za vreme 7. časa

NAĐ KSENIJA

Likovna kultura

 

Ponedeljak

za vreme 3. časa

KAJDOČI HAJNALKA

Istorija

 

Četvrtak

za vreme 4. časa

SIVČ VELJANOVIĆ JELENA

Istorija

 

Sreda

za vreme 4. časa

BRAŠOVAN KONSTANTIN

Geografija

VIII/1

Petak

za vreme 4. časa

ŠTRAKA ANDREA

Geografija

 

Četvrtak

za vreme 3. časa

MILJKOVIĆ MIRJANA

Matematika, Fizika

VII/1

Petak

za vreme 2. časa

ČONKA FERENC

Informatika

 

Četvrtak

za vreme 4. časa

MUKIĆ NATAŠA

Matematika

 

Sreda

za vreme 4. časa

KABAI TEODORA

Fizika, Hemija

 

Sreda

za vreme 3. časa

VOJNIĆ K. TEREZA

Hemija

 

Utorak

za vreme 4. časa

LUNC ANGELA

Matematika

V/2

Ponedeljak

za vreme 4. časa

DANKA STIKIC

Informatika

 

Utorak

za vreme 5. časa

BEŠNJI IZABELLA

Biologija

 

Sreda

za vreme 2. časa

SANTRAČ R. DANIJELA

Tehničko i inf. obrazovanje

V/3

Sreda

za vreme 5. časa

GEREG IMRE

Tehničko i inf. obrazovanje

 

Petak

za vreme 3. časa

ERČIĆ KAROLINA

Fizičko vaspitanje

VIII/3

Petak

za vreme 3. časa

NAĐ OLAJOŠ MATIJA

Fizičko vaspitanje

VI/1

Petak

za vreme 5. časa

PELHE ERŽEBET

Katolička vjeronauka

 

Utorak

za vreme 1. časa

ERAKOVIĆ VUKOSAVA

Pravoslavni katehizis

 

Ponedeljak

za vreme 6. časa

SVIRČEV ZORICA

Katolička vjeronauka

 

Utorak

12:10 – 12:30