Breadcrumbs


Login Form
Распоред пријема предметних наставника за школску 2021/2022. годину

A tanárok fogadóóráinak időpontja a 2021/2022. tanévben

НОВЕМБАР - NOVEMBER

 

Р. бр.

Sorsz.

Наставник

Tanár

Предмет

Tantárgy

Од. стар.

Osztályf.

Послеподневна смена

Délutáni váltás

1.       

Ивана Митић

Српски језик и књижевност

7/3

Четвртак, 16.10 - 16.55

2.       

Клара Дулић Шевчић

Српски језик и књижевност

8/1

Среда, 15.20 - 16.05

3.       

Ерика Кантор

Мађарски језик и књижевност

7/2

Петак, 16.10 - 16.55

4.       

Кристина Хармат

Српски језик као нематерњи

 

Понедељак, 15.20 - 16.05

5.       

Љиљана Поповић

Енглески језик

 

Понедељак, 16.10 - 16.55

6.       

Жужана Тиквицки

Енглески језик

5/2

Петак, 12.00 - 12.40

7.       

Мина Узуновић

Енглески језик

 

Уторак, 15.05 - 15.20

8.       

Анико Халгато Шомођи

Немачки језик

6/2

Четвртак, 15.20 - 16.05

9.       

Ксенија Нађ

Ликовна култура

6/3

Среда, 17.05 - 17.50

10.   

Драгана Синобад

Музичка култура

 

Среда, 15.20 - 16.10

11.   

Ирена Ковачев

Музичка култура

 

Уторак, 15.05 - 15.20

12.   

Мирјана Миљковић

Физика/Математика

 

Четвртак, 17.05 - 17.50

13.   

Ангела Лунц

Математика

8/2

Петак, 16.10 - 16.55

14.   

Дејан Кљајић

Математика

 

Среда, 18,00 - 18,30

15.   

Марија Сатмари

Математика

 

Уторак, 16.10 - 16.55

16.   

Данијела Раднић

Математика

 

Петак, 18.45 - 19.30

17.   

Хајналка Кајдочи

Историја

 

Четвртак, 19.30 - 20.00

18.   

Јелена Сивч Вељановић

Итсторија

8/3

Уторак 18.00 и среда 17.00

19.   

Константин Брашован

Географија/Грађанско васпитање

7/1

Среда, 17.55 - 18.40

20.   

Андреа Штрака

Географија

 

Понедељак, 16.10 - 16.55

21.   

Изабела Бешњи

Биологија

 

Уторак, 16.10 - 16.55

22.   

Тереза Војнић Кортмиш

Хемија

 

Уторак, 16.10 - 16.55

23.   

Теодора Мечерик

Хемија, Физика

 

Уторак, 15.20 -16.05

24.   

Данка Стикић

Информатика

6/1

Четвртак, 15.20 - 16.05

25.   

Ференц Чонка

Информатика

 

Уторак, 14.40 - 15.05

26.   

Сузана Шереш

Техника и технологија

 

Уторак, 11.05 - 11.50

27.   

Имре Герег

Техника и технологија

 

Петак, 16.10 - 16.55

28.   

Матија Олајош Нађ

Физичко и здравствено васпитање

5/3

Среда, 17.10 - 18.00

29.   

Каролина Ерчић

Физичко и здравствено васпитање

5/1

Петак, 17.55 - 18.40