Breadcrumbs


Улогуј се
ОСНОВНА ШКОЛА „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“ СУБОТИЦА

упућује

П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВИ-САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ШКОЛЕ- ДЕО КРОВА, СТРЕХЕ И ФАСАДЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН 2/2018

 

1.  ПОЗИВ

2.  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3. ОДЛУКА

4.  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ