Breadcrumbs


Улогуј се
Јавне набавке

                                               П О З И B

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

                            ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

                                                 ЈН 1/2015

 

ПОЗИВ за подношење понуде

КОНКУРСНА документација

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ УГОВОРА  !

ПОЗИВ  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДA

 

     ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА- изградња система гасног грејања заменом

                                                                  постојећег на лож уље   

 

JAVNA NABAVKA 3/2014

  1. 1.Poziv za podnošenje ponuda
  2. 2.Konkursna dokumentacija

 

Obavestenje o zaključenom ugovoru

                               ПОЗИВ  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ

  ЗА  ЈАВНУ  НАБАВКУ  ДОБАРА – гасно уље екстра лако ЕВРО  ЕЛ, лож уље

                                           ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

                                     ЈАВНА  НАБАВКА  број 2/2014 


ПОЗИВ за подношење понуде

КОНКУРСНА документација


 Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju


OBAVEŠTENJE  O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE 2/2014

JAVNA NABAVKA 1/2014 - Nabavka dobara električne energije

 

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

 

OBUSTAVLJENO :   PDF