Breadcrumbs


Улогуј се
УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

На основу обрађених резултата и објављених од стране Министарства за страни http://www.upis.mpn.gov.rs/Cir/Pocetna ученици наше школе су остварили најбољи резултат у Севернобачком округу.

Годинама уназад су ученици наше школе увек међу три најбоље школе, а ове године су из сва три теста остварили највећи број бодова.

Честитамо свима (ученицима и наставницима) !

statistika

 

 

18.06.2018. - Полагање завршног испита из српског

19.06.2018.  - Полагање завршног испита из математике

20.06.2018. -  Полагање завршног испита из комбинованог теста

 

Завршни испит – Zárvóvizsga 2018
  Решења- Megoldások
математика- српски sličica
математика - magyar
Српски језик  sličica
Magyar nyelv  sličica
Комбиновани - српски            sličica      

Допуна текста Конкурса за упис ученика у средњу школу за школску 2018/2019. годину

Ова допуна текста Конкурса објављена је и на званичном сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Линк на ком можете видети допуну је :

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/06/scan0393.pdf

ПРАВИЛНИК О УПИСУ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Овим правилником утврђују се: мерила и поступак за утврђивање редоследа кандидата за упис у средњу школу (у даљем тексту: школа), садржина, време, место и начин полагања пријемног испита, вредновање учешћа ученика осмог разреда на такмичењима и врсте такмичења чија се места вреднују, упис у школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности и друга питања везана за упис у школу.

sličica pdf

14.06.2017. - Полагање завршног испита из српског

15.06.2017.  - Полагање завршног испита из математике

16.06.2017 - Полагање завршног испита из комбинованог теста

Завршни испит – Zárvóvizsga 2017
  Решења- Megoldások
математика- српски sličica
математика - magyar
Српски језик  sličica
Magyar nyelv  sličica
Комбиновани - српски                  sličica