Breadcrumbs


Улогуј се
Јавне набавке

П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН 1/2017

 

 

1. ПОЗИВ

2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.  ОДЛУКА

4. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА услугаизвођења екскурзије/наставе у природи  ученикaдругог,трећег, четвртог, петог, шестог, седмог и осмог разреда

у школској 2016/2017. години

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2016

 

 

1.  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

2.  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУЕНТАЦИЈЕ

4.  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

5. ОБАВЕШТЕЊЕ

6. ОДЛУКА

7. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВИ-САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ШКОЛЕ - ДЕО КРОВА, СТРЕХЕ И ФАСАДЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

2/2016

 

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

09.06.2016.  - ОДЛУКА

 

22.06.2016.  -  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“ СУБОТИЦА

упућује

                                                                П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

                                      ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

                                                                ЈН 1/2016

 

 

ПОЗИВ 

word

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

word

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

word

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

word

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

За  јавну набавку мале вредности- набавка услуга извођења екскурзије/наставе у природи ученика првог, другог,трећег,четвртог,петог, шестог, седмог и осмог разреда у школској 2015/2016. години, за ученике    ОШИВАН ГОРАН КОВАЧИЋСуботица - ЈН бр.2/2015

 

word -  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

word - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

word

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈНМВ број 02/2015

word