Breadcrumbs


Login Form
Javne Nabavke

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“ СУБОТИЦА

упућује

                                                                П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

                                      ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

                                                                ЈН 1/2016

 

 

ПОЗИВ 

word

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

word

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

word

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

word

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

За  јавну набавку мале вредности- набавка услуга извођења екскурзије/наставе у природи ученика првог, другог,трећег,четвртог,петог, шестог, седмог и осмог разреда у школској 2015/2016. години, за ученике    ОШИВАН ГОРАН КОВАЧИЋСуботица - ЈН бр.2/2015

 

word -  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

word - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

word

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈНМВ број 02/2015

word

 

 

 

                                               П О З И B

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

                            ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

                                                 ЈН 1/2015

 

ПОЗИВ за подношење понуде

КОНКУРСНА документација

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ УГОВОРА  !

ПОЗИВ  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДA

 

     ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА- изградња система гасног грејања заменом

                                                                  постојећег на лож уље   

 

JAVNA NABAVKA 3/2014

  1. 1.Poziv za podnošenje ponuda
  2. 2.Konkursna dokumentacija

 

Obavestenje o zaključenom ugovoru

                               ПОЗИВ  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ

  ЗА  ЈАВНУ  НАБАВКУ  ДОБАРА – гасно уље екстра лако ЕВРО  ЕЛ, лож уље

                                           ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

                                     ЈАВНА  НАБАВКА  број 2/2014 


ПОЗИВ за подношење понуде

КОНКУРСНА документација


 Pitanja i odgovori vezani za konkursnu dokumentaciju


OBAVEŠTENJE  O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE 2/2014