Breadcrumbs


Улогуј се
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

За  јавну набавку мале вредности- набавка услуга извођења екскурзије/наставе у природи ученика првог, другог,трећег,четвртог,петог, шестог, седмог и осмог разреда у школској 2017/2018. години, за ученике    ОШИВАН ГОРАН КОВАЧИЋСуботица - ЈН бр.3/2017

 

1. ПОЗИВ

2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

4.  ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

5. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ

6. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ