Breadcrumbs


Login Form
Profesionalna orijentacija


РЕАЛНИ СУСРЕТИ lll

Реални сусрети са светом рада омогућују младима да се упознају са различитим
професијама, радним окружењем, испробају радне задатке и тако провере избор жељеног
занимања / школовања.
Под појмом „реални сусрети“ подразумевају се сви директни сусрети са светом рада.
10.3.2021.г., у 17,20ч у свечаној сали наше школе ученици осмих разреда су могли да се
упознају са професијом грађевинског инжењера. У гостима нам је био Проф. др Данијел
Кукарас, дипл. грађ. инжењер. Његов огроман ентузијазам за образовањем младих видео
се после првих пар реченица јер су ученици сву пажњу усмерили ка његовој неисцрпној
причи. Упознао их је са смеровима на Грађевинском факултету, испричао пар анегдота из
свог студентског живота и најважније, мотивисао је наше ученике да размишљају о свом
будућем занимању, буду истрајни и бирају оно што им одговара.
Сусрету је присуствовало 22 ученика из 8.1 и 8.3. Постигнут је општи циљ – упознавање
професије.

8

9

РЕАЛНИ СУСРЕТИ ll

Реални сусрети са светом рада омогућују младима да се упознају са различитим
професијама, радним окружењем, испробају радне задатке и тако провере избор жељеног
занимања / школовања.
Под појмом „реални сусрети“ подразумевају се сви директни сусрети са светом рада.
01.02.2021.г., у 12,30ч у свечаној сали наше школе ученици осмих разреда су могли да се
упознају са професијом програмера. У гостима су нам били Ненад Мирков, Лука
Патарчић и Милош Јованић Жаки. Сва тројица програмера причала су о својим животним
путевима, образовању и позиву. Детаљно су разграничили врсте послова које спадају у
категорију информационо комуникационих технологија и објаснили разлике. Нагласак је
био на особинама које треба да поседује добар програмер.
Сусрету је присуствовало 29 ученика, сусрет је текао на српском и мађарском језику,
ученици су активно учествовали постављајући питања нашим гостима.

5 6

7


РЕАЛНИ СУСРЕТИ

Реални сусрети са светом рада омогућују младима да се упознају са различитим
професијама, радним окружењем, испробају радне задатке и тако провере избор жељеног
занимања / школовања.
Под појмом „реални сусрети“ подразумевају се сви директни сусрети са светом рада.
28.01.2021.г., у 12,30ч у свечаној сали наше школе ученици осмих разреда су могли да се
упознају са господином Кристијаном Такач.Он je истакнути војвођански, телевизијски
новинар, запослен као уредник на Радио-телевизији Војводине. Ученицима је причао о
врстама новинарства, школовању и путевима којима се стиже до новинарског позива.
Посебно занимљиве су биле анегдоте са снимања које су откриле које способности човек
треба да поседује да би се бавио телевизијским новинарством.
Сусрету је присуствовало 26 ученика, активно су учествовали постављајући питања
нашем госту.
Општи циљ ове области учења је постигнут упознавањем са светом рада из аутентичних
ситуација које нам је господин Такач пренео.

1 2

3 4

Danas, 25.01.2016, u okviru programa profesionalne orijentacije, našu školu posetili su učenici    Hemijsko-tehnološke škole, predstavljajući lepotu zanimanja koje nudi njihova škola; kao što je samostalno pravljenje peciva, šivenje haljina, pravljenje sapuna itd. Mnogi osmaci pokazali su veliko interesovanje .

20160125 100248

http://profesionalnaorijentacija.org/wp-content/uploads/2011/12/portfolio-za-mlade_srb_2013.pdf