Breadcrumbs


Login Form
Javne Nabavke

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

За  јавну набавку мале вредности- набавка услуга извођења екскурзије/наставе у природи ученика првог, другог,трећег,четвртог,петог, шестог, седмог и осмог разреда у школској 2017/2018. години, за ученике    ОШИВАН ГОРАН КОВАЧИЋСуботица - ЈН бр.3/2017

 

1. ПОЗИВ

2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

4.  ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

5. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ

6. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА–АДАПТАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА У ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“

 

 

 1.  Позив  

 2.  Конкурсна документација

 3.   ОДЛУКА

 4.  Обавештење о закљученом уговору

П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН 1/2017

 

 

1. ПОЗИВ

2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.  ОДЛУКА

4. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА услугаизвођења екскурзије/наставе у природи  ученикaдругог,трећег, четвртог, петог, шестог, седмог и осмог разреда

у школској 2016/2017. години

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2016

 

 

1.  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

2.  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУЕНТАЦИЈЕ

4.  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

5. ОБАВЕШТЕЊЕ

6. ОДЛУКА

7. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВИ-САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ШКОЛЕ - ДЕО КРОВА, СТРЕХЕ И ФАСАДЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

2/2016

 

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

09.06.2016.  - ОДЛУКА

 

22.06.2016.  -  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ