Breadcrumbs


Улогуј се
Јавне набавке

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“ СУБОТИЦА

упућује

П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВИ-САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ШКОЛЕ- ДЕО КРОВА, СТРЕХЕ И ФАСАДЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН 2/2018

 

1.  ПОЗИВ

2.  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3. ОДЛУКА

4.  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН 1/2018

 

 

1. ПОЗИВ

2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.  ОДЛУКА

4. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

За  јавну набавку мале вредности- набавка услуга извођењанаставе у природи ученика другог и четвртог разреда у школској 2017/2018. години, за ученике    ОШИВАН ГОРАН КОВАЧИЋСуботица - ЈН бр.4/2017

 

1.   ПОЗИВ

2.   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.   ОДЛУКА

4.    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

За  јавну набавку мале вредности- набавка услуга извођења екскурзије/наставе у природи ученика првог, другог,трећег,четвртог,петог, шестог, седмог и осмог разреда у школској 2017/2018. години, за ученике    ОШИВАН ГОРАН КОВАЧИЋСуботица - ЈН бр.3/2017

 

1. ПОЗИВ

2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

4.  ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

5. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ

6. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА–АДАПТАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА У ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“

 

 

 1.  Позив  

 2.  Конкурсна документација

 3.   ОДЛУКА

 4.  Обавештење о закљученом уговору