Breadcrumbs


Login Form
Javne Nabavke

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА–АДАПТАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА У ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“

 

 

 1.  Позив  

 2.  Конкурсна документација

 3.   ОДЛУКА

 4.  Обавештење о закљученом уговору

П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН 1/2017

 

 

1. ПОЗИВ

2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.  ОДЛУКА

4. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ЈАВНА НАБАВКА услугаизвођења екскурзије/наставе у природи  ученикaдругог,трећег, четвртог, петог, шестог, седмог и осмог разреда

у школској 2016/2017. години

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2016

 

 

1.  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

2.  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУЕНТАЦИЈЕ

4.  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

5. ОБАВЕШТЕЊЕ

6. ОДЛУКА

7. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВИ-САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ШКОЛЕ - ДЕО КРОВА, СТРЕХЕ И ФАСАДЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

2/2016

 

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

09.06.2016.  - ОДЛУКА

 

22.06.2016.  -  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“ СУБОТИЦА

упућује

                                                                П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

                                      ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

                                                                ЈН 1/2016

 

 

ПОЗИВ 

word

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

word

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

word

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

word