Breadcrumbs


Login Form
Javne Nabavke

САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ШКОЛЕ - ДЕО КРОВА, СТРЕХЕ И ФАСАДЕ

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

- ПОЗИВ

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

Eлектрична енергија  JN 2/2019

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ПОЗИВ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
редни број 1/2019

- ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА услуга – извођења екскурзије ученикa осмог разреда

у школској 2018/2019. годин

- ОБАВЕШТЕЊЕ БР. 1.

- КОНКРУСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ЈНМВ број 3/2018 – партија 7

 

 

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
редни број 3/2018

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ