Breadcrumbs


Login Form
Javne Nabavke

Јавна набавка за екскурзије/наставе у природи

Обавештење о  уговору

Обавештење о обустави

- Позив

- Конкурсна документација

- ОДЛУКА

- Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка радова - ојачање кровне конструкције изнад фискултурне сале

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

- ПОЗИВ

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ШКОЛЕ - ДЕО КРОВА, СТРЕХЕ И ФАСАДЕ

- П О З И В

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ШКОЛЕ - ДЕО КРОВА, СТРЕХЕ И ФАСАДЕ

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

- ПОЗИВ

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

Eлектрична енергија  JN 2/2019

- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ПОЗИВ