Breadcrumbs


Улогуј се
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА
редни број 1/2019

- ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА услуга – извођења екскурзије ученикa осмог разреда

у школској 2018/2019. годин

- ОБАВЕШТЕЊЕ БР. 1.

- КОНКРУСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА