Breadcrumbs


Улогуј се
ЈАВНА НАБАВКА услугаизвођења екскурзије/наставе у природи  ученикaдругог,трећег, четвртог, петог, шестог, седмог и осмог разреда

у школској 2016/2017. години

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2016

 

 

1.  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

2.  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУЕНТАЦИЈЕ

4.  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

5. ОБАВЕШТЕЊЕ

6. ОДЛУКА

7. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА