Breadcrumbs


Login Form


Takmičenja

Gradsko takmičenje "Šta znaš o saobraćaju" 2017

         Takmičenje je održano 22.04.2017.g. u OŠ „Miroslav Antić“ na Paliću sa početkom u 09,00 časova, gde su u učionicama takmičari radili testove, posle su voženi poligoni.

Na Gradskom takmičenju „ŠTA ZNAŠ O SAOBRAĆAJU“ učestvovalo je 14 osnovnih škola sa104 takmičara.

Po završetku takmičenja uručeni su pehari, medalje i diplome za najbolje pojedince i ekipe.

Na Okružno takmičenje „ ŠTA ZNAŠ O SAOBRAĆAJU“   plasirali su se učenici:

U grupi „C“ :Žaklina Besedeš, Evelin Nađ

Čestitke svim učesnicima!

 

UKUPAN ZBIR DEČACI I DEVOJČICE „B“

R. br.

Ime i prezime učenika

Test

Ukupno

1

Maša Praštalo

58

58

2

Dane Roško

54

54

3

Petra Plešinac

51

51

4

Dominik Distl

36

36

UKUPAN ZBIR DEČACI I DEVOJČICE „C“

R. br.

Ime i prezime učenika

Test

Ukupno

Plasman

1

Žaklina Besedeš

80

80

I

2

Evelin Nađ

74

74

III

3

Aleksej Borović

52

52

4

Aleksandar Đorđević

47

47

UKUPAN ZBIR EKIPNO „B“ GRUPA

R. br.

Osnovna škola

Takmičar 1

Takmičar 2

Takmičar 3

Takmičar 4

UKUPNO BODOVA

Plasman

1

Ivan Goran Kovačić

54

36

58

51

199

 

UKUPAN ZBIR EKIPNO „C“ GRUPA

R. br.

Osnovna škola

Takmičar 1

Takmičar 2

Takmičar 3

Takmičar 4

UKUPNO BODOVA

Plasman

1

Ivan Goran Kovačić

52

47

80

74

253

 

UKUPAN ZBIR EKIPNO

 
 

R. br.

Osnovna škola

B GRUPA

C GRUPA

UKUPNO BODOVA

Plasman

 

1

Иван Горан Ковачић

199

253

452

5

 

 

UKUPAN ZBIR DEČACI I DEVOJČICE „B“

R. br.

Ime i prezime učenika

Test

Ukupno

1

Maša Praštalo

58

58

2

Dane Roško

54

54

3

Petra Plešinac

51

51

4

Dominik Distl

36

36

UKUPAN ZBIR DEČACI I DEVOJČICE „C“

R. br.

Ime i prezime učenika

Test

Ukupno

Plasman

1

Žaklina Besedeš

80

80

I

2

Evelin Nađ

74

74

III

3

Aleksej Borović

52

52

4

Aleksandar Đorđević

47

47

UKUPAN ZBIR EKIPNO „B“ GRUPA

R. br.

Osnovna škola

Takmičar 1

Takmičar 2

Takmičar 3

Takmičar 4

UKUPNO BODOVA

Plasman

1

Ivan Goran Kovačić

54

36

58

51

199

 

UKUPAN ZBIR EKIPNO „C“ GRUPA

R. br.

Osnovna škola

Takmičar 1

Takmičar 2

Takmičar 3

Takmičar 4

UKUPNO BODOVA

Plasman

1

Ivan Goran Kovačić

52

47

80

74

253

 

UKUPAN ZBIR EKIPNO

 
 

R. br.

Osnovna škola

B GRUPA

C GRUPA

UKUPNO BODOVA

Plasman

 

1

Иван Горан Ковачић

199

253

452

5