Breadcrumbs


Login Form


Javna nabavka 2/2015

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

За  јавну набавку мале вредности- набавка услуга извођења екскурзије/наставе у природи ученика првог, другог,трећег,четвртог,петог, шестог, седмог и осмог разреда у школској 2015/2016. години, за ученике    ОШИВАН ГОРАН КОВАЧИЋСуботица - ЈН бр.2/2015

 

word -  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

word - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

word

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈНМВ број 02/2015

word