Breadcrumbs


Login Form
Radno vreme stručne službe

RASPORED RADA
PEDAGOŠKO – PSIHOLOŠKE SLUŽBE

 

 

PONEDELJAK

UTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

ZDENKO KUNČAK

 

PEDAGOG ŠKOLE

12-18h

10-17h

12-18h

10-16h

8 - 13h

   

 

RASPORED RADA BIBLIOTEKE

PONEDELJAK UTORAK SREDA ČETVRTAK PETAK