Breadcrumbs


Улогуј се
Opšti akti škole

 

 

I ЦИКЛУС  

 

II ЦИКЛУС ПРЕ ПОДНЕВНА СМЕНА

II ЦИКЛУС ПОСЛЕ ПОДНЕВНА СМЕНА

 

 

 

 

Napomena :  Ako vam se klikom na neki link i dalje prikazuje stari raspored, potrebno je da 'očistite keš svog browsera' ovo se najlakše postiže  kombinacijom  CTRL+F5

                         

 

 ТЕРМИНИ ЗА ПАЛИЋ   2021/2022. 

 

tp1

tp2

tp3

 

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA 

П О С Е Т Е    РОДИТЕЉА    ЧАСОВИМА    /чл. 48  Закона о ООВ/

за школску 2013-2014

 

п о с л е д њ а       недеља   у   месецу

септембар                    - - -

октобар                       - - -

н о в е м б а р              понедељак

децембар                     - - -

 

јануар                          - - -

ф е б р у а р                 уторак

м а р т                          среда

а п р и л                       четвртак

м а ј                              петак

јун                                - - -   

 

Родитељ се мора пријавити најмање 3 дана пре одређеног часа, на телефон   стручног  сарадника  Кунчак З.   554  294   –   који ће правити   спискове   и   предати   наставнику код кога је најављен родитељ; на е-мајл адресу школе   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..rs
Родитељ не може да присуствује контролним и писменим задацима. Родитељи  ђака   првака, у  договору са учитељицама, као и до сада моћи ће да присуствују часовима   по   једну   недељу   у   I   и  у  II  полугодишту,  да би  лакше   пратили   напредовање   и  сналажење   детета  у  школи.


ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Јелена Сивч Вељановић