Breadcrumbs


Улогуј се
drug nije meta

У школи функционише Вршњачки Тим за медијацију који чине наставници и по 2 ученика сваког одељења из 7.  разреда

Вршњачка медијацијаје поступак у којем стране у сукобу слушају једна другу, сагледавајући позицију оне друге стране - децентрирају се и покушавају да пронађу решење мирним путем које је прихватљиво за обе стране, уз помоћ треће, неутралне стране.

Најважнији задаци Тима су :

 • Вршњачки тимпомаже својим вршњацима да сагледају проблеме и конфликте; сагледају разлоге који доводе до конфликта; схвате начине превазилажења и изласка из конфликтних ситуација. Све активности тима су усмерене на пружање помоћи у заштити од насиља и промоцији ненасилне комуникације.
 • Сарадња са Тимом за заштиту ученика од насиља, одељенским старешинама, дежурним наставницима.
 • Рад са ученицима која врше насиље;
 • Подршка ученицима која трпе насиље;
 • Помоћ наставницима у решавању случајева насиља у одељењу;
 • Примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама насиља;
 • Охрабривање деце посматрача на конструктивно реагују;
 • Спровођење планираних акција у циљу сузбијања насиља у школи;
 • Праћење ефеката предузетих мера.

Најважнији циљеви Тима су :

 • да деца изграде реални доживљај да је њихова школа безбедан амбијент у коме могу заштићено да се друже вршњацима, да уче и развијају своје капацитете у свим областима;
 • да имају капацитет, личну и колективну, да се суоче са понашањима вршњака, која их угрожавају;
 • да сви који имају сазнање о насиљу обавезују на поступање;
 • да ученици решавају проблеме на конструктиван начин, без продубљивања сукоба, неслагања, неразумевања;
 • свест да могу да остваре квалитетан и конструктиван однос уз уважавање и разумевање свих различитости и специфичности;
 • да се креира атмосфера у школи у којој се: учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности, у којој се не толерише насиље, развија одговорност свих;