Breadcrumbs


Login Form
Prijem roditelja

RASPORED PRIJEMA PREDMETNIH NASTAVNIKA ZA 2016/2017. ŠKOLSKU GODINU – APRIL

 

IME I PREZIME PREDMET ODELJ. STAREŠINA Poslepodnevna smena
MITIĆ IVANA Srpski jezik   Četvrtak 16:15 – 17:00
MORMER SANJA Srpski jezik VII/1 Utorak 15:25 – 16:10
HEGEDIŠ ARANKA Srpski kao nematernji jezik   Sreda 17:05 – 17:50
KANTOR ERIKA Mađarski jezik VI/2 Ponedeljak 16:15 – 17:00
POPOVIĆ LJILJANA Engleski jezik VIII/1 Sreda 17:05 – 17:50
TIKVICKI ŽUŽANA Engleski jezik VIII/2 Ponedeljak 15:25 – 16:10
HALGATO Š. ANIKO Nemački jezik V/2 Ponedeljak 16:15 – 17:00
POLJAK MAGDOLNA Nemački jezik   Petak 17:05 – 17:50
SINOBAD DRAGANA Muzička kultura   Ponedeljak 17:05 – 17:50
KOVAČEV IRENA Muzička kultura   Sreda 16:15 – 17:00
RADULOVIĆ KSENIJA Likovna kultura   Ponedeljak 15:25 – 16:10
KAJDOČI HAJNALKA Istorija   Četvrtak 19:30 – 20:00
SIVČ VELJANOVIĆ JELENA Istorija VIII/3 Utorak 16:15 – 17:00
BRAŠOVAN KONSTANTIN Geografija VI/1 Sreda 15:25 – 16:10
ŠTRAKA ANDREA Geografija   Četvrtak 12:40 – 13:30
MILJKOVIĆ MIRJANA Matematika, Fizika V/1 Četvrtak 17:05 – 17:50
BALINT KRISTIJAN Matematika, Informatika   Četvrtak 15:25 – 16:10
MUKIĆ NATAŠA Matematika V/3 Sreda 15:25 – 16:10
KABAI TEODORA Fizika, Hemija VII/2 Petak 13:30 – 14:15
GABRIĆ JELENA Hemija   Ponedeljak 15:25 – 16:10
LUNC ANGELA Matematika   Ponedeljak 14:15 – 15:05
DANKA STIKIC Informatika   Utorak 14:15 – 14:30
BEŠNJI IZABELLA Biologija VII/3 Ponedeljak 15:25 – 16:10
SANTRAČ R. DANIJELA Tehničko i inf. obrazovanje   Ponedeljak 14:15 – 15:05
GEREG IMRE Tehničko i inf. obrazovanje   Utorak 13:45 – 14:15
ERČIĆ KAROLINA Fizičko vaspitanje VI/3 Ponedeljak 16:15 – 17:00
NAĐ OLAJOŠ MATIJA Fizičko vaspitanje   Ponedeljak 17:05 – 17:50
PELHE ERŽEBET Katolička vjeronauka   Utorak 14:20 – 15:05
ERAKOVIĆ VUKOSAVA Pravoslavni katehizis   Petak 18:40 – 19:30
SVIRČEV ZORICA Katolička vjeronauka   Petak 17:55 – 18:40

RASPORED PRIJEMA PREDMETNIH NASTAVNIKA ZA 2016/2017. ŠKOLSKU GODINU – APRIL

IME I PREZIME PREDMET ODELJ. STAREŠINA Poslepodnevna smena
MITIĆ IVANA Srpski jezik   Četvrtak 16:15 – 17:00
MORMER SANJA Srpski jezik VII/1 Utorak 15:25 – 16:10
HEGEDIŠ ARANKA Srpski kao nematernji jezik   Sreda 17:05 – 17:50
KANTOR ERIKA Mađarski jezik VI/2 Ponedeljak 16:15 – 17:00
POPOVIĆ LJILJANA Engleski jezik VIII/1 Sreda 17:05 – 17:50
TIKVICKI ŽUŽANA Engleski jezik VIII/2 Ponedeljak 15:25 – 16:10
HALGATO Š. ANIKO Nemački jezik V/2 Ponedeljak 16:15 – 17:00
POLJAK MAGDOLNA Nemački jezik   Petak 17:05 – 17:50
SINOBAD DRAGANA Muzička kultura   Ponedeljak 17:05 – 17:50
KOVAČEV IRENA Muzička kultura   Sreda 16:15 – 17:00
RADULOVIĆ KSENIJA Likovna kultura   Ponedeljak 15:25 – 16:10
KAJDOČI HAJNALKA Istorija   Četvrtak 19:30 – 20:00
SIVČ VELJANOVIĆ JELENA Istorija VIII/3 Utorak 16:15 – 17:00
BRAŠOVAN KONSTANTIN Geografija VI/1 Sreda 15:25 – 16:10
ŠTRAKA ANDREA Geografija   Četvrtak 12:40 – 13:30
MILJKOVIĆ MIRJANA Matematika, Fizika V/1 Četvrtak 17:05 – 17:50
BALINT KRISTIJAN Matematika, Informatika   Četvrtak 15:25 – 16:10
MUKIĆ NATAŠA Matematika V/3 Sreda 15:25 – 16:10
KABAI TEODORA Fizika, Hemija VII/2 Petak 13:30 – 14:15
GABRIĆ JELENA Hemija   Ponedeljak 15:25 – 16:10
LUNC ANGELA Matematika   Ponedeljak 14:15 – 15:05
DANKA STIKIC Informatika   Utorak 14:15 – 14:30
BEŠNJI IZABELLA Biologija VII/3 Ponedeljak 15:25 – 16:10
SANTRAČ R. DANIJELA Tehničko i inf. obrazovanje   Ponedeljak 14:15 – 15:05
GEREG IMRE Tehničko i inf. obrazovanje   Utorak 13:45 – 14:15
ERČIĆ KAROLINA Fizičko vaspitanje VI/3 Ponedeljak 16:15 – 17:00
NAĐ OLAJOŠ MATIJA Fizičko vaspitanje   Ponedeljak 17:05 – 17:50
PELHE ERŽEBET Katolička vjeronauka   Utorak 14:20 – 15:05
ERAKOVIĆ VUKOSAVA Pravoslavni katehizis   Petak 18:40 – 19:30
SVIRČEV ZORICA Katolička vjeronauka   Petak 17:55 – 18:40

 

RASPORED PRIJEMA PREDMETNIH NASTAVNIKA ZA 2018/2019. ŠKOLSKU GODINU – FEBRUAR

 

 

IME I PREZIME

PREDMET

OD. STAR.

Poslepodnevna smena

MITIĆ IVANA

Srpski jezik

 

Četvrtak

14:20 – 15:05

DULIĆ KLARA

Srpski jezik

V/1

Četvrtak

17:05 – 17:50

HARMAT KRISTINA

Srpski kao nematernji jezik

 

Utorak

14:20 – 15:05

KANTOR ERIKA

Mađarski jezik

VIII/2

Sreda

14:20 – 15:05

POPOVIĆ LJILJANA

Engleski jezik

VI/3

Petak

15:25 – 16:10

TIKVICKI ŽUŽANA

Engleski jezik

VI/2

Ponedeljak

16:15 – 17:00

HALGATO Š. ANIKO

Nemački jezik

VII/2

Ponedeljak

15:25 – 16:10

POLJAK MAGDOLNA

Nemački jezik

 

Utorak

17:55 – 18:40

SINOBAD DRAGANA

Muzička kultura

 

Ponedeljak

16:15 – 17:00

KOVAČEV IRENA

Muzička kultura

 

Četvrtak

18:40 – 19:25

NAĐ KSENIJA

Likovna kultura

 

Ponedeljak

15:25 – 16:10

KAJDOČI HAJNALKA

Istorija

 

Četvrtak

16:15 – 17:00

SIVČ VELJANOVIĆ JELENA

Istorija

 

Sreda

16:15 – 17:00

BRAŠOVAN KONSTANTIN

Geografija

VIII/1

Petak

15:25 – 16:10

ŠTRAKA ANDREA

Geografija

 

Četvrtak

15:25 – 16:10

MILJKOVIĆ MIRJANA

Matematika, Fizika

VII/1

Petak

14:20 – 15:05

ČONKA FERENC

Informatika

 

Četvrtak

16:15 – 17:00

MUKIĆ NATAŠA

Matematika

 

Sreda

16:15 – 17:00

KABAI TEODORA

Fizika, Hemija

 

Sreda

15:25 – 16:10

VOJNIĆ K. TEREZA

Hemija

 

Utorak

15:25 – 16:10

LUNC ANGELA

Matematika

V/2

Ponedeljak

16:15 – 17:00

DANKA STIKIC

Informatika

 

Utorak

16:15 – 17:00

BEŠNJI IZABELLA

Biologija

 

Sreda

14:20 – 15:05

SANTRAČ R. DANIJELA

Tehničko i inf. obrazovanje

V/3

Sreda

17:05 – 17:50

GEREG IMRE

Tehničko i inf. obrazovanje

 

Petak

14:20 – 15:05

ERČIĆ KAROLINA

Fizičko vaspitanje

VIII/3

Petak

14:20 – 15:05

NAĐ OLAJOŠ MATIJA

Fizičko vaspitanje

VI/1

Petak

16:15 – 17:00

PELHE ERŽEBET

Katolička vjeronauka

 

Utorak

16:30 – 17:00

ERAKOVIĆ VUKOSAVA

Pravoslavni katehizis

 

Ponedeljak

18:25 – 18:40

SVIRČEV ZORICA

Katolička vjeronauka

 

Utorak

12:30 – 13:00