Breadcrumbs


Login Form
Prijem roditelja

RASPORED PRIJEMA PREDMETNIH NASTAVNIKA ZA 2016/2017. ŠKOLSKU GODINU – APRIL

 

IME I PREZIME PREDMET ODELJ. STAREŠINA Poslepodnevna smena
MITIĆ IVANA Srpski jezik   Četvrtak 16:15 – 17:00
MORMER SANJA Srpski jezik VII/1 Utorak 15:25 – 16:10
HEGEDIŠ ARANKA Srpski kao nematernji jezik   Sreda 17:05 – 17:50
KANTOR ERIKA Mađarski jezik VI/2 Ponedeljak 16:15 – 17:00
POPOVIĆ LJILJANA Engleski jezik VIII/1 Sreda 17:05 – 17:50
TIKVICKI ŽUŽANA Engleski jezik VIII/2 Ponedeljak 15:25 – 16:10
HALGATO Š. ANIKO Nemački jezik V/2 Ponedeljak 16:15 – 17:00
POLJAK MAGDOLNA Nemački jezik   Petak 17:05 – 17:50
SINOBAD DRAGANA Muzička kultura   Ponedeljak 17:05 – 17:50
KOVAČEV IRENA Muzička kultura   Sreda 16:15 – 17:00
RADULOVIĆ KSENIJA Likovna kultura   Ponedeljak 15:25 – 16:10
KAJDOČI HAJNALKA Istorija   Četvrtak 19:30 – 20:00
SIVČ VELJANOVIĆ JELENA Istorija VIII/3 Utorak 16:15 – 17:00
BRAŠOVAN KONSTANTIN Geografija VI/1 Sreda 15:25 – 16:10
ŠTRAKA ANDREA Geografija   Četvrtak 12:40 – 13:30
MILJKOVIĆ MIRJANA Matematika, Fizika V/1 Četvrtak 17:05 – 17:50
BALINT KRISTIJAN Matematika, Informatika   Četvrtak 15:25 – 16:10
MUKIĆ NATAŠA Matematika V/3 Sreda 15:25 – 16:10
KABAI TEODORA Fizika, Hemija VII/2 Petak 13:30 – 14:15
GABRIĆ JELENA Hemija   Ponedeljak 15:25 – 16:10
LUNC ANGELA Matematika   Ponedeljak 14:15 – 15:05
DANKA STIKIC Informatika   Utorak 14:15 – 14:30
BEŠNJI IZABELLA Biologija VII/3 Ponedeljak 15:25 – 16:10
SANTRAČ R. DANIJELA Tehničko i inf. obrazovanje   Ponedeljak 14:15 – 15:05
GEREG IMRE Tehničko i inf. obrazovanje   Utorak 13:45 – 14:15
ERČIĆ KAROLINA Fizičko vaspitanje VI/3 Ponedeljak 16:15 – 17:00
NAĐ OLAJOŠ MATIJA Fizičko vaspitanje   Ponedeljak 17:05 – 17:50
PELHE ERŽEBET Katolička vjeronauka   Utorak 14:20 – 15:05
ERAKOVIĆ VUKOSAVA Pravoslavni katehizis   Petak 18:40 – 19:30
SVIRČEV ZORICA Katolička vjeronauka   Petak 17:55 – 18:40

RASPORED PRIJEMA PREDMETNIH NASTAVNIKA ZA 2016/2017. ŠKOLSKU GODINU – APRIL

IME I PREZIME PREDMET ODELJ. STAREŠINA Poslepodnevna smena
MITIĆ IVANA Srpski jezik   Četvrtak 16:15 – 17:00
MORMER SANJA Srpski jezik VII/1 Utorak 15:25 – 16:10
HEGEDIŠ ARANKA Srpski kao nematernji jezik   Sreda 17:05 – 17:50
KANTOR ERIKA Mađarski jezik VI/2 Ponedeljak 16:15 – 17:00
POPOVIĆ LJILJANA Engleski jezik VIII/1 Sreda 17:05 – 17:50
TIKVICKI ŽUŽANA Engleski jezik VIII/2 Ponedeljak 15:25 – 16:10
HALGATO Š. ANIKO Nemački jezik V/2 Ponedeljak 16:15 – 17:00
POLJAK MAGDOLNA Nemački jezik   Petak 17:05 – 17:50
SINOBAD DRAGANA Muzička kultura   Ponedeljak 17:05 – 17:50
KOVAČEV IRENA Muzička kultura   Sreda 16:15 – 17:00
RADULOVIĆ KSENIJA Likovna kultura   Ponedeljak 15:25 – 16:10
KAJDOČI HAJNALKA Istorija   Četvrtak 19:30 – 20:00
SIVČ VELJANOVIĆ JELENA Istorija VIII/3 Utorak 16:15 – 17:00
BRAŠOVAN KONSTANTIN Geografija VI/1 Sreda 15:25 – 16:10
ŠTRAKA ANDREA Geografija   Četvrtak 12:40 – 13:30
MILJKOVIĆ MIRJANA Matematika, Fizika V/1 Četvrtak 17:05 – 17:50
BALINT KRISTIJAN Matematika, Informatika   Četvrtak 15:25 – 16:10
MUKIĆ NATAŠA Matematika V/3 Sreda 15:25 – 16:10
KABAI TEODORA Fizika, Hemija VII/2 Petak 13:30 – 14:15
GABRIĆ JELENA Hemija   Ponedeljak 15:25 – 16:10
LUNC ANGELA Matematika   Ponedeljak 14:15 – 15:05
DANKA STIKIC Informatika   Utorak 14:15 – 14:30
BEŠNJI IZABELLA Biologija VII/3 Ponedeljak 15:25 – 16:10
SANTRAČ R. DANIJELA Tehničko i inf. obrazovanje   Ponedeljak 14:15 – 15:05
GEREG IMRE Tehničko i inf. obrazovanje   Utorak 13:45 – 14:15
ERČIĆ KAROLINA Fizičko vaspitanje VI/3 Ponedeljak 16:15 – 17:00
NAĐ OLAJOŠ MATIJA Fizičko vaspitanje   Ponedeljak 17:05 – 17:50
PELHE ERŽEBET Katolička vjeronauka   Utorak 14:20 – 15:05
ERAKOVIĆ VUKOSAVA Pravoslavni katehizis   Petak 18:40 – 19:30
SVIRČEV ZORICA Katolička vjeronauka   Petak 17:55 – 18:40

 

RASPORED PRIJEMA PREDMETNIH NASTAVNIKA ZA 2018/2019. ŠKOLSKU GODINU – APRIL

IME I PREZIME

PREDMET

ODELJ. STAREŠINA

Poslepodnevna smena

MITIĆ IVANA

Srpski jezik

 

Četvrtak

za vreme 2. časa

DULIĆ KLARA

Srpski jezik

V/1

Četvrtak

za vreme 5. časa

HARMAT KRISTINA

Srpski kao nematernji jezik

 

Utorak

za vreme 3. časa

KANTOR ERIKA

Mađarski jezik

VIII/2

Sreda

za vreme 2. časa

POPOVIĆ LJILJANA

Engleski jezik

VI/3

Petak

za vreme 4. časa

TIKVICKI ŽUŽANA

Engleski jezik

VI/2

Ponedeljak

za vreme 4. časa

HALGATO Š. ANIKO

Nemački jezik

VII/2

Ponedeljak

za vreme 3. časa

POLJAK MAGDOLNA

Nemački jezik

 

Utorak

za vreme 7. časa

SINOBAD DRAGANA

Muzička kultura

 

Ponedeljak

za vreme 4. časa

KOVAČEV IRENA

Muzička kultura

 

Četvrtak

za vreme 7. časa

NAĐ KSENIJA

Likovna kultura

 

Ponedeljak

za vreme 3. časa

KAJDOČI HAJNALKA

Istorija

 

Četvrtak

za vreme 4. časa

SIVČ VELJANOVIĆ JELENA

Istorija

 

Sreda

za vreme 4. časa

BRAŠOVAN KONSTANTIN

Geografija

VIII/1

Petak

za vreme 4. časa

ŠTRAKA ANDREA

Geografija

 

Četvrtak

za vreme 3. časa

MILJKOVIĆ MIRJANA

Matematika, Fizika

VII/1

Petak

za vreme 2. časa

ČONKA FERENC

Informatika

 

Četvrtak

za vreme 4. časa

MUKIĆ NATAŠA

Matematika

 

Sreda

za vreme 4. časa

KABAI TEODORA

Fizika, Hemija

 

Sreda

za vreme 3. časa

VOJNIĆ K. TEREZA

Hemija

 

Utorak

za vreme 4. časa

LUNC ANGELA

Matematika

V/2

Ponedeljak

za vreme 4. časa

DANKA STIKIC

Informatika

 

Utorak

za vreme 5. časa

BEŠNJI IZABELLA

Biologija

 

Sreda

za vreme 2. časa

SANTRAČ R. DANIJELA

Tehničko i inf. obrazovanje

V/3

Sreda

za vreme 5. časa

GEREG IMRE

Tehničko i inf. obrazovanje

 

Petak

za vreme 3. časa

ERČIĆ KAROLINA

Fizičko vaspitanje

VIII/3

Petak

za vreme 3. časa

NAĐ OLAJOŠ MATIJA

Fizičko vaspitanje

VI/1

Petak

za vreme 5. časa

PELHE ERŽEBET

Katolička vjeronauka

 

Utorak

za vreme 1. časa

ERAKOVIĆ VUKOSAVA

Pravoslavni katehizis

 

Ponedeljak

za vreme 6. časa

SVIRČEV ZORICA

Katolička vjeronauka

 

Utorak

12:10 – 12:30