Breadcrumbs


Улогуј се
ГАЛЕРИЈА - Ново

U petak 10. juna 2011. godine u Školskom dvoriŠtu odrŽana je sveČana priredba povodom zavrŠetka Školovanja jedne generacije Đaka. Nakon toga proslava je nastavljena u restoranu SPARTAK (zanatski) gde su za kralja i kraljicu maturske veČeri izabrani ABRAHAM MATE, i LUNA TEREK.