Breadcrumbs


Login Form
Galerija - Novo

Civilno udruženje "Oskar Vojnič" - Subotica, organizovalo je letnji foto-kamp, treći po redu, na kojem su bili učenici subotičkih osnovnih i srednjih škola.

Izložba radova učesnika kampa postavljena je i otvorena u OŠ "Ivan Goran Kovačić". Na otvaranju je bio prisutan i pokrajinski sekretar mr Andor Deli.

Povodom dana škole, 23. marta 2012. godine održan je svečani koncert hora "Prima Vera" pod dirigentskom palicom nastavnice Irene Kovačev

 

Povodom 120-godišnjice škole, u svečanoj sali odražano je pesničko veče.

IzmeĐu 8-19 jula 2011.godine 8 uČenika naŠe Škole su bili sa nastavnicom nemaČkog jezika Halgato Anikom na a moru u Petrovcu. 10 lepih dana su proveli zajedno, puno su se kupali, vozili biciklu na vodi itd. Bili su i na jednodnevnom izletu u BeČiĆima u AQUA PARKU. Svakome se dopalo noĆno kupanje.
ZajedniČki doŽivljaj je najlepŠi doŽivljaj!

 

 


September 29, 2011

U petak 10. juna 2011. godine u Školskom dvoriŠtu odrŽana je sveČana priredba povodom zavrŠetka Školovanja jedne generacije Đaka. Nakon toga proslava je nastavljena u restoranu SPARTAK (zanatski) gde su za kralja i kraljicu maturske veČeri izabrani ABRAHAM MATE, i LUNA TEREK.