Breadcrumbs


Login Form
Распоред пријема предметних наставника за школску 2021/2022. годину

A tanárok fogadóóráinak időpontja a 2021/2022. tanévben

ОКТОБАР - OKTÓBER

 

Р. бр. Sorsz.

Наставник Tanár

Предмет Tantárgy

Од. стар. Osztályf.

Преподневна смена Délelőtti váltás

1.

Ивана Митић

Српски језик и књижевност

7/3

Четвртак, 10.10 - 10.55

2.

Клара Дулић Шевчић

Српски језик и књижевност

8/1

Среда, 11.05 - 11.50

3.

Ерика Кантор

Мађарски језик и књижевност

7/2

Понедељак, 10.10 - 10.55

4.

Кристина Хармат

Српски језик као нематерњи

 

Четвртак, 10.10 - 10.55

5.

Љиљана Поповић

Енглески језик

 

Понедељак, 10.10 - 10.55

6.

Жужана Тиквицки

Енглески језик

5/2

Понедељак, 11.05-12.45

7.

Мина Узуновић

Енглески језик

 

Уторак, 12.45 - 13.30

8.

Анико Халгато Шомођи

Немачки језик

6/2

Уторак, 9.20 - 10.05

9.

Ксенија Нађ

Ликовна култура

6/3

Четвртак, 12.45 - 13.30

10.

Драгана Синобад

Музичка култура

 

Понедељак, 8.15 - 9.05

11.

Ирена Ковачев

Музичка култура

 

Уторак, 9.10 - 9.25

12.

Мирјана Миљковић

Физика/Математика

 

Понедељак, 9.30 - 10.10

13.

Ангела Лунц

Математика

8/2

Среда, 11.05 - 11.50

14.

Дејан Кљајић

Математика

 

Петак, 14.15 - 15.00

15.

Марија Сатмари

Математика

 

Уторак, 9.20 - 10.05

16.

Данијела Раднић

Математика

 

Петак, 12.45 - 13.30

17.

Хајналка Кајдочи

Историја

 

Четвртак, 13.30 - 14.00

18.

Јелена Сивч Вељановић

Итсторија

8/3

Среда, 12.45 - 13.00

 

 

   19.    

Константин Брашован

Географија/Грађанск о васпитање

7/1

Уторак, 10.10 - 10.55

20.

Андреа Штрака

Географија

 

Понедељак, 13.30 - 14.00

21.

Изабела Бешњи

Биологија

 

Среда, 9.15 - 10.00

22.

Тереза Војнић Кортмиш

Хемија

 

Четвртак, 9.20 - 10.05

23.

Данка Стикић

Информатика

6/1

Среда, 10.10 - 10.55

24.

Ференц Чонка

Информатика

 

Уторак, 10.10 - 10.55

25.

Сузана Шереш

Техника и

технологија

 

Уторак, 11.05 - 11.50

26.

Имре Герег

Техника и

технологија

 

Петак, 9.20 - 10.05

27.

Матија Олајош Нађ

Физичко и здравствено васпитање

5/3

Четвртак, 12.45 - 13.30

28.

Каролина Ерчић

Физичко и здравствено васпитање

5/1

Четвртак, 11.55 - 12.40