Breadcrumbs


Login Form
Распоред пријема предметних наставника за школску 2021/2022. годину

A tanárok fogadóóráinak időpontja a 2021/2022. tanévben

АПРИЛ - ÁPRILIS

 

 

Р. бр.

Sorsz.

Наставник

Tanár

Предмет

Tantárgy

Од. стар.

Osztályf.

Послеподневна смена

Délutáni váltás

 

Ивана Митић 

Српски језик и књижевност

7/3

Четвртак, 16.10 - 16.55

 

Клара Дулић Шевчић 

Српски језик и књижевност

8/1

Среда, 15.20 - 16.05

 

Ерика Кантор

Мађарски језик и књижевност

7/2

Петак, 16.10 - 16.55

 

Кристина Хармат

Српски језик као нематерњи 

 

Понедељак, 15.20 - 16.05

 

Љиљана Поповић

Енглески језик 

 

Понедељак, 16.10 - 16.55

 

Жужана Тиквицки 

Енглески језик 

5/2

Петак, 12.00 - 12.40 

 

Мина Узуновић

Енглески језик 

 

Уторак, 15.05 - 15.20

 

Анико Халгато Шомођи 

Немачки језик 

6/2

Четвртак, 15.20 - 16.05

 

Ксенија Нађ 

Ликовна култура

6/3

Среда, 17.05 - 17.50

 

Драгана Синобад

Музичка култура

 

Среда, 15.20 - 16.10

 

Ирена Ковачев

Музичка култура

 

Уторак, 15.05 - 15.20

 

Мирјана Миљковић

Физика/Математика

 

Четвртак, 17.05 - 17.50

 

Ангела Лунц 

Математика 

8/2

Петак, 16.10 - 16.55

 

Дејан Кљајић

Математика

 

Среда, 18,00 - 18,30

 

Марија Сатмари

Математика

 

Уторак, 16.10 - 16.55

 

Данијела Раднић

Математика 

 

Петак, 18.45 - 19.30

 

Хајналка Кајдочи

Историја

 

Четвртак, 19.30 - 20.00

 

Јелена Сивч Вељановић

Итсторија

8/3

Уторак 18.00 и среда 17.00

 

Константин Брашован

Географија/Грађанско васпитање

7/1

Среда, 17.55 - 18.40

 

Андреа Штрака

Географија

 

Понедељак, 16.10 - 16.55

 

Изабела Бешњи

Биологија

 

Уторак, 16.10 - 16.55

 

Тереза Војнић Кортмиш

Хемија

 

Уторак, 16.10 - 16.55

 

Теодора Мечерик

Хемија, Физика

 

Уторак, 15.20 -16.05

 

Данка Стикић 

Информатика

6/1

Четвртак, 15.20 - 16.05

 

Ференц Чонка

Информатика

 

Уторак, 14.40 - 15.05

 

Сузана Шереш

Техника и технологија

 

Уторак, 11.05 - 11.50

 

Имре Герег

Техника и технологија

 

Петак, 16.10 - 16.55

 

Матија Олајош Нађ

Физичко и здравствено васпитање

5/3

Среда, 17.10 - 18.00

 

Каролина Ерчић

Физичко и здравствено васпитање

5/1

Петак, 17.55 - 18.40