Breadcrumbs


Улогуј се
Razmišljam o tehnologiji

P

rvi računar dostupan tržištu proizveden je 1950. godine, a pravu popularnost dostigao je osamdesetih godina prošlog veka. Od tada se razvija galopirajućom brzinom.

Neke ljude ovaj ubrzani razvoj zabrinjava jer misle da će se razvitak ljudskih fizičkih i umnih sposobnosti zaustaviti, ili čak propadati, jer „elektronski mozak“ već zamenjuje tradicionalni način rada u svim oblastima života. Oni upućuju na mogući haos ako kompjuterski sistemi padnu, što bi dovelo do kolapsa saobraćaja, komunikacija, zakona i reda.

Međutim, ljudi ne bi mogli uživati u današnjem standardu života da nema računara i računarske tehnologije. Činjenica je da kompjuterizovani roboti obavljaju teške, prljave i opasne poslove umesto ljudi, da možemo da komuniciramo sa osobama koje su hiljadama kilometara udaljene od nas, da možemo doći do bilo kakvih informacija jednim „klikom“ na miša, bez otvaranja knjiga. Kompjuteri se ugrađuju u odeću, automobile, male kućne aparate, građevine i ostale predmete iz svakodnevnog života, da bi nam život bio prijatniji i lakši.

Samo da ne počnu razmišljati umesto nas...

Po mom mišljenju, treba da prihvatimo našu zavisnost od računara, ali da istovremeno tražimo načine da našu zavisnost učinimo manje opasnom.

Valentina Mesaroš 8/3