Breadcrumbs


Улогуј се
U okviru male mature, koja se organizuje za učenike osmih razreda na kraju školske godine, đaci polažu tri testa: iz matematike, maternjeg jezika i kombinovani test.

Na kraju ove 2016/2017. školske godine, učenici koji to budu želeli imaće priliku da polažu i test iz bosanskog kao maternjeg jezika.

Pitanja za test iz matematike, ali i za kombinovani test na kom će se naći gradivo iz hemije, fizike, biologije, istorije i geografije, biće sa srpskog prevedena i na jezike nacionalnih zajednica.

Pogledajte još: Testovi za malu maturu!