Breadcrumbs


Улогуј се
ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У   I   РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ

 

УСЛОВИ ЗА УПИС

1. У  први ( I ) разред основне школе у школској 2016/2017. години  на основу члана 98. Закона о основама система образовања и васпитања уписују се деца која ће до 1. септембра 2016. године имати најмање  шест и по година (рођени до 28. фебруара 2010. године), односно, највише седам и по година.

2. У први ( I )  разред основне школе школске 2016/2017. године  могу се уписати и деца која ће до почетка школске године ( 1. септембра 2016. године) напунити шест година,  и то након провере спремности детета за полазак у основну школу коју врши психолог школе применом препоручених стандарда и поступака.

 

ПРИЛИКОМ УПИСА ДЕЦЕ РОДИТЕЉИ ОБАВЕЗНО ПРИЛАЖУ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:

  1. Извод из матичне књиге рођених (није потребан нови извод);
  2. Уверење о лекарском прегледу детета, односно, ревакцинацији (ово уверење издаје на подручју града Суботице - Служба за здравствену заштиту жена и деце, Ђуре Ђаковића број 14, а у насељима града здравствене станице у месту).

 

РОДИТЕЉ, УСВОЈИЛАЦ, СТАРАТЕЉ, ОДНОСНО, ОРГАН СТАРАТЕЉСТВА ОДГОВОРАН ЈЕ ЗА УПИС ДЕТЕТА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ.

 

 

 

ÉRTESÍTÉS A TANKÖTELES KORÚ GYERMEKEK BEISKOLÁZÁSÁRÓL A 2015/2016-os TANÉVBEN

 

IRATKOZÁSI FELTÉTELEK:

1. Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 98. szakasza értelmében a 2016/2017-os tanévben az általános iskola első ( I. ) osztályába azok a gyermekek iratkozhatnak be, akik 2016. szeptember 1-jéig elérik a legalább  6 és fél éves életkort (2010. február 28-a előtt születtek), illetve legfeljebb hét és fél évesek.

2. Az általános iskola első ( I. ) osztályába a 2016/2017-os tanévben azok a gyermekek is beiratkozhatnak, akik az iskolakezdésig (2016. szeptember 1-jéig) betöltik a 6. életévüket, amennyiben iskolaérettségüket az iskola pszichológusa az ajánlott szabványok és módszerek alkalmazásával kivizsgálta és igazolta.

               

 A BEÍRATÁSKOR A SZÜLŐKNEK KÖTELEZŐEN MELLÉKELNIÜK KELL AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKAT:

1. A gyermek születési anyakönyvi kivonata (lehet régebbi példány is)

2. A gyermek egészségi állapotáról, illetve az újraoltásról szóló orvosi bizonylatot (ezt a bizonylatot a város területén a Nő- és Gyermekgondozó Egészségügyi Szakrendelő adja ki - Đuro Đaković utca 14., a város településein pedig a helyi egészségházak.)

 

A GYERMEKEK BEISKOLÁZÁSÉRT A SZÜLŐ, AZ ÖRÖKBEFOGADÓ, A GYÁM ILLETVE A GYÁMHIVATAL FELEL

 

 

OBAVIJEST O UPISU DJECE U I. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2016./2017. GODINI

 

UVJETI UPISA

1. U prvi (I.) razred osnovne škole u školskoj 2016./2017. godini na temelju članka 98. Zakona o osnovama sustava obrazovanja i odgoja, upisuju se djeca koja će do 1. rujna 2016. godine imati najmanje šest i pol godina (rođeni do 28. veljače 2010. godine), odnosno, najviše sedam i pol godina.

2. U prvi (I.) razred osnovne škole školske 2016./2017. godine mogu se upisati i djeca koja će do početka školske godine (1. rujna 2016. godine) napuniti šest godina, i to nakon provjere spremnosti djeteta za polazak u osnovnu školu koju vrši psiholog škole primjenom preporučenih standarda i postupaka.

 

PRILIKOM UPISA DJECE RODITELJI OBVEZATNO PRILAŽU SLJEDEĆE DOKUMENTE:

  1. Izvadak iz Matice rođenih (nije potreban novi izvadak);
  2. Potvrdu o liječničkom pregledu djeteta, odnosno, ponovnom cijepljenju (ovu potvrdu na području grada Subotice izdaje Služba za zdravstvenu zaštitu žena i djece, Đure Đakovića broj 14, a u naseljima grada zdravstvene postaje u mjestu).

 

RODITELJ, POSVOJITELJ, SKRBNIK, ODNOSNO TIJELO SKRBNIŠTVA, ODGOVORAN JE ZA UPIS DJETETA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE.