Breadcrumbs


Улогуј се
Распоред који важи само 1. септембар 2020. г.:

ПРВИ ЦИКЛУС

  1.РАЗРЕД

А група 7.30 – 8.30 1/2 7.30 – 8.30
Б група 9.00 – 10.00

  2.РАЗРЕД

А група 7.30 – 8.30 2/2 7.30 – 8.30
Б група 9.00 – 10.00

  3.РАЗРЕД

А група 7.30 – 9.00 3/2 7.30 – 9.00
Б група 9.30 – 11.00

  4.РАЗРЕД

А група 7.30 – 9.00 4/2 7.30 – 9.00
Б група 9.30 – 11.00

ДРУГИ ЦИКЛУС

    Одељења на мађарском наставном језику:

          10:30 - 11:30

    Одељења на српском  наставном језику:

         Група А 13:00 - 14:00

         Група Б 14:30 - 15:30