Breadcrumbs


Login Form
Nemačko Udruženje „Maria Theresiopolis“ iz Subotice, uz podršku Ministarstva unutrašnjih poslova SR
Nemačke  (BMI - Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat) u novembru 2018. godine
raspisalo je takmičenje "PISANJE SASTAVA NA NEMAČKOM JEZIKU". Teme su bile:
Naši praznici, Prijateljstvo , Moj grad, Moja omiljena... knjiga, film, blogger. Naši učenici su bili veoma
zainteresovani i vredni. Poslali su lep broj sastava.
Nina Mukić iz VIII/ 3 je osvojila drugu nagradu-jednodnevni izlet u Budimpešti.
Nađa Katrinka iz VII / 1 je dobila poklon paket. Martina Mihailović iz VIII / 1 je za njen sastav
nagrađena sa jednom društvenom igrom. Svi učenici su dobili pohvalnice.
Nina Mukić i njena nastavnica nemačkog jezika Aniko Halgato Šomođi provele su jedan lep dan u
Budimpešti 2.februara 2019, kad su posetile zamenitosti tog grada.