Breadcrumbs


Login Form
Pravilnik o upisu možete da preuzmete ovde:  

pdf

 

 

KALKULATOR BODOVA

 

Члан 3.

Успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојених на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и на комбинованом тесту из природних и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија).

На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 30 бодова, односно највише по 10 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и комбинованог теста.

Општи успех од VI до VIII разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају VI разреда заокружен на две децимале  помножи  бројем четири (4), а општи успех остварен на крају VII и VIII разреда основне школе, заокружен на две децимале, помножи  бројем пет (5).

На основу општег успеха кандидат може да оствари највише 70 бодова.

Кандидат може да оствари укупно највише 100 бодова по основама из ст. 1-4. овог члана