Štampa
Pogodaka: 758

Поштовани,
Основна школа ''Иван Горан Ковачић'' из Суботице расписује фото конкурс под
називом ''У МОМ КРАЈУ''.
Тим поводом позивамо ученике Ваше школе да се одазову на конкурс тако што
ће фотографисати мотив везан за тему и послати своје фотографије.
Пропозиције конкурса:
-фотографија мора бити ауторска,
-фотографија мора бити у складу са темом конкурса,
-фотографија мора бити израђена у формату 20x30, на сјајном папиру,
-сваки учесник може послати највише три (3) фотографије,
-на полеђини (сваке) фотографије мора бити написано име и презиме ученика,
разред и школа и то перманентним маркером, како не би дошло до брисања
података,
-фотографије послати на адресу школе ''Иван Горан Ковачић'', са назнаком за
фото конкурс ''У мом крају'',
-уколико желите, уз фотографију можете послати кратак опис, до три (3)
реченице, шта за вас представља другарство,
-фотографије са непотпуним подацима жири неће узети у разматрање.
Конкурс је отворен до 15.новембра 2019. године.
Своју одлуку жири ће саопштити и образложити 20. новембра 2019. u 18h на
симболичној свечаности у просторијама школе ''Иван Горан Ковачић'' поводом
Дана толеранције.
Поставка свих пристиглих фотографија биће постављена у периоду од 20.
новембра до 22. новембра такође у просторијама школе.
Срдачан поздрав!