Breadcrumbs


Login Form
Plan rada škole za 9.01.2019. Sreda

 

Nastavnik

Predmet

Termin

Plan

Razredi

Nađ Ksenija

Likovna kultura

11:00

Sekcija

Sedmi

Sivč V. Jelena

Istorija

10:00

Dodatna

7/1,8/1

Bešnji Izabella

Biologija

8:30

9:30

Dopunska

Dodatna

šesti

Mukić Nataša

Matematika

8:30- 9:30

9:30-10:30

10:30

Dopunska

peti

šesti

osmi

Lunc Angela

Matematika

9:00

Dopunski

5/2,7/2

Kabai Teodora

Fizika/Hemija

9:00

10:00

Dopunkski-Hemija

Dopunski-Fizika

8/2

6-8/2

Vojnić K Tereza

Hemija

11:00

Dopunski

8/1,8/3

Gereg Imre

Tehnika i tehnologija, TIO

11:00

Sekcija

 

Nađ Olajoš Matija

Fizičko i zdravstveno vaspitanje

9:00

Košarka

 

Eraković Vukosava

Pravoslavni katehizis

9:00

Liturgija u Hramu Vaznesenja Gospodnjeg

 

 

Plan rada škole za 10.01.2019. Četvrtak

 

Nastavnik

Predmet

Termin

Plan

Razredi

Mitić Ivana

Srpski jezik

12:00

Pripremna/Dodatna

osmi

Dulić Klara

Srpski jezik

10:00

Dodatna- Čitalački klub

5/1,5/3

Kantor Erika

Mađarski jezik

10:00

Dramska sekcija

 

Harmat Kristina

Srpski jezik kao nematernji

9:00

dopunksa

5/2,6/2,7/2

Popović Ljiljana

Engleski jezik

10 – 11:30

Dopunska

6/1

Tikvicki Žužana

Engleski jezik

10:00

Dopunska

5/2,8/2

Halgato Š. Aniko

Nemački jezik

9:00

10:30

Dopunska

Dodatna

6/2

8/1,8/3

Poljak Magdolna

Nemački jezik

10:00

Dopunska

5/2,8/2

Sinobad Dragana

Muzička kultura

9:00

Hor

 

Kovačev Irena

Muzička kultura

11:00

Hor

 

Kajdoči Hajnalka

Istorija

8:30-10:00

Dodatna

6/2

Brašovan Konstantin

Geografija

10:00

Pripremna

8/1,8/3

Mukić Nataša

Matematika

8:30- 9:30

9:30-10:30

10:30-11:30

Dodatna

peti

šesti

osmi

Miljković Mirjana

Matematika

9:00-10:00

Dopunska

sedmi

Lunc Angela

Matematika

9:00

10:00

Dodatna

Pripremna

6/2

8/2

Stikić Danka

Informatika

11:00

sekcija

5-8

Santrač R. Danijela

Tehnika i tehnologija, TIO

12:00

Sekcija

5-8

Erčić Karolina

Fizičko i zdravstveno vaspitanje

10:00

Sekcija-Košarka

5-8 razredi