Breadcrumbs


Login Form
У  октобру 2009. године учитељице првих и других разреда Марија Тонковић, Ач Тот Тунде, Бранка Клопан, Бранка Станкић, Олга Тот Вашар и Јелена Свилар Павковић  одржале су отворене часове за родитеље. Циљ је био да се боље упознају ученици, учитељица и родитељи, као и да  искористимо и разменимо искуства а све у циљу побољшања рада наше деце и адекватнијег приступа у раду са њима. На часовима су присуствовали сви родитељи, углавном су били у улози посматрача али су и активно учествовали на појединим часовима. После посете родитељи су оставили писане уписке и њихово мишљење о виђеним часовима....