Štampa
Pogodaka: 2311

drug nije meta

У школи функционише Вршњачки Тим за медијацију који чине наставници и по 2 ученика сваког одељења из 7.  разреда

Вршњачка медијацијаје поступак у којем стране у сукобу слушају једна другу, сагледавајући позицију оне друге стране - децентрирају се и покушавају да пронађу решење мирним путем које је прихватљиво за обе стране, уз помоћ треће, неутралне стране.

Најважнији задаци Тима су :

Најважнији циљеви Тима су :