Breadcrumbs


Login Form
Rezultati školskog takmičenja iz matematike

 

R.b.

Prezime i ime

Razred

Broj bodova

3. razred

1.

Molnar Livia

3/1

99

2.

Dolinski Mark

3/2

92

3.

Ružinski Milica

3/1

82

4.

Matović Julijana

3/1

80

5.

Popović Marko

3/3

80

6.

Milodanović Filip

3/1

76

7.

Krmpotić Aljoša

3/3

73

8.

Margetić Jovana

3/3

71

9.

Letović Filipa

3/1

69

10.

Brestovac Relja

3/3

65

11.

Poljaković Filip David

3/1

62

12.

Nenadov Vukan

3/1

50

13.

Harangozo Aron

3/2

40

14.

Torma Daniel

3/2

38

4. razred

1.

Milošević Strahinja

4/3

58

2.

Perušić Mihaela

4/2

54

3.

Ujvari Leon

4/1

54

4.

Ristić Radovan

4/1

42

5.

Levai Regina

4/2

40

6.

Milutinović Nikola

4/1

30

7.

Mrvelj Teodor

4/3

30

8.

Đemant Dominik

4/2

25

9.

Matijević Nemanja

4/3

20

10.

Štajnfeld Sara

4/3

20

11.

Matković Aleksa

4/1

20

12.

Bačić Elena

4/3

10

13.

Tubić Emilija

4/1

5

5. razred

1.

Vučinić Vasilije

5/1

54

2.

Bali Daniel

5/2

30

3.

Kukaras Luka

5/1

30

4.

Orsag Miloš

5/1

30

5.

Ozvegi Diana

5/2

25

6.

Takač Barbara

5/2

25

7.

Letović Jakov

5/1

14,5

8.

Vukov Ivan

5/3

10

9.

Roško Dane

5/3

10

10.

Čepela Filip

5/3

10

6. razred

1.

Babić Taša

6/3

80

2.

Rakić Staša

6//3

60

3.

Grekša Strahinja

6/3

45

4.

Medaković Petra

6/3

40

5.

Lošonci Mate

6/2

35

6.

Perušić Alina

6/2

25

7.

Ristić Dražen

6/3

23

8.

Sič Mark Daniel

6/2

15

9.

Hajagoš Roland

6/2

15

10.

Godanji Akoš

6/2

5

7. razred

1.

Plešinac Petra

7/1

52

2.

Praštalo Maša

7/1

47

3.

Đuketić Ivan

7/1

10

4.

Bukarica Nikola

7/1

5

5.

Mesaroš Kiti

7/2

5

6.

Mirović Stanko

7/1

5

7.

Redler Gabriela

7/2

5

8. razred

1.

Čolić Andrej

8/1

75

2.

Hajagoš Oršolja

8/2

59

3.

Dožai Benjamin

8/2

33

4.

Milošević Stefan

8/3

19

5.

Čutura Srđan

8/3

15

6.

Crnković Vedran

8/1

11

7.

Dulić Matija

8/1

5

Napomena: Žalbe do ponedeljka 21.1.2019 u 12h (kod učitelja ili predmetnog nastavnika)