Breadcrumbs


Login Form
                  PLIVANJE

                  OKRUŽNO

Muški

R.br. Osnovna škola Plasman
1. "Majšanski put" 3
2. "Ivan Goran Kovačić“   2
3. "10. Oktobar" 1

  Ženski         

R.br. Osnovna škola Plasman
1. "Sonja Marinković" 3
2. "Ivan Goran Kovačić“   2
3. "Sveti Sava" 1

                                                 

                                                   FUTSAL   

                       GRADSKO  

Muški

R.br. Osnovna škola Plasman
1. "Sečenji ištvan" 3
2. "Sonja Marinković" 2
3. „Ivan Goran Kovačić“   1

                                  

                                                 GIMNASTIKA

                        OKRUŽNO 

Žensko

R.br. Osnovna škola Plasman
1. "Kizur Ištvan" 3
2. "Ivan Goran Kovačić“   2
3. "Hunjadi Janoš“ Čantavir" 1

 MALE OLIMPIJSKE IGRE

                       OKRUŽNO

Muški

R.br. Osnovna škola Plasman
1. "Ivan Milutinović" 3
2. „Ivan Goran Kovačić“   2
3. "Sveti Sava" 1

Ženski

R.br. Osnovna škola Plasman
1. "Ivan Milutinović" 3
2. "Sveti Sava" 2
3. „Ivan Goran Kovačić“   1

P   L   A   S   M   A   N
Učenici Učenice
6.„Ivan Goran Kovačić“   5 + 3,0 = 8,0 5. „Ivan Goran Kovačić“   5 + 2,0 = 7,0