Breadcrumbs


Login Form


Takmičenja

Gradsko takmičenje "ŠTA ZNAŠ O SAOBRAĆAJU"

Gradsko takmičenje "Šta znaš o saobraćaju" održano je u OŠ "Miroslav Antić" na Paliću 22.04.2017. g.

Po završetku takmičenja uručene su diplome, pehari i medalje za najbolje pojedince u ekipi. Učenicima čestitamo na ostvarenim rezultatima !

 

UKUPAN ZBIR POJEDINAČNO DEČACI „B“

R. br. Ime i prezime Ukupno Plasman
1. Dane Roško 54
2. Dominik Distl 36

 

UKUPAN ZBIR POJEDINAČNO DEVOJČICE „B“

R. br. Ime i prezime Ukupno Plasman
1. Maša Praštalo 58
2. Petra Plešinac 51

 

UKUPAN ZBIR POJEDINAČNO DEČACI „C“

R. br. Ime i prezime Ukupno Plasman
1. Aleksej Borović 52
2. Aleksandar Đorđević 47

 

UKUPAN ZBIR POJEDINAČNO DEVOJČICE „C“

R. br. Ime i prezime Ukupno Plasman
1. Žaklina Besedeš 80 I
2. Evelin Nađ 74 III

 

UKUPAN ZBIR POJEDINAČNO DEVOJČICE „C“ i „B“

R. br. Ime i prezime Ukupno Plasman
1. Žaklina Besedeš 80 III
2. Evelin Nađ 74

 

UKUPAN ZBIR EKIPNO „B“ GRUPA

R. br. Osnvna škola Takmičar 1 Takmičar 2 Takmičar 3 Takmičar 4 Ukipno bodova Plasman
1. Ivan Goran Kovačić 54 36 58 51 199

 

UKUPAN ZBIR EKIPNO „C“ GRUPA

R. br. Osnvna škola Takmičar 1 Takmičar 2 Takmičar 3 Takmičar 4 Ukipno bodova Plasman
1. Ivan Goran Kovačić 52 47 80 74 253

 

UKUPNI ZBIR EKIPNO

R. br Osnovna škola B grupa C grupa Ukupno bodova Plasman
1. Ivan Goran Kovačić 199 253 452 5