Breadcrumbs


Login Form


Takmičenja

Okružno takmičenje iz informatike 2017. g.

Okružno takmičenje iz informatike održano je  22.04.2017. g. 

Na takmičenju su učestvovali učenici iz OŠ "Ivan Milutinović" i OŠ "Kizur Ištvan" i OŠ "Ivan Goran Kovačić".

Pohvaljuju se svi učenici koji su učestvovali na takmičenju!

 

Učenici koji su osvojili više od 30 poena idu na Republičko takmičenje, a to su :

Engi Igor - OŠ "Ivan Milutinović" i

Mirkov Lana - OŠ "Ivan Goran Kovačić"

 

R br. Prezime i ime Razred Osnovna škola Mentor Šifra Bodovi Mesto
1. Engi Igor VII OŠ „Ivan Milutinović“ Sandra Mirkov SU005 75 I
2. Lana Mirkov VI OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Kristijan Balint SU004 45 I
3. Momčilo Maravić VIII OŠ „Kizur Ištvan“ Zoran Vujković SU008 25 I
4. Mihajlo Gaborović VII OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Danka Stikić SU006 25 I
5. Mila Milović VIII OŠ „Kizur Ištvan“ Zoran Vujković SU007 5
6. Katarina Sredojević V OŠ „Kizur Ištvan“ Zoran Vujković SU001 0
7. Maja Milović V OŠ „Kizur Ištvan“ Zoran Vujković SU002 0
8. Edin Nurković V OŠ „Kizur Ištvan“ Zoran Vujković SU003 0