Breadcrumbs


Login Form


Takmičenja

Okružno takmičenje - engleski 2017.

REZULTATI SA OKRUŽNOG TAKMIČENJA IZ ENGLESKOG JEZIKA

Održanog u OŠ “Jovan Mikić” održanog 25.03.2017. godine

Čestitamo učenicima!

 

R. br. Ime I perzine učenika Mentor Br. bodova Mesto
1. Vujković David Popović Ljiljana 38 I
2. Colic Mate Popović Ljiljana 34 III
3. Škorić Mila Popović Ljiljana 27