Štampa
Pogodaka: 195


РЕАЛНИ СУСРЕТИ lll

Реални сусрети са светом рада омогућују младима да се упознају са различитим
професијама, радним окружењем, испробају радне задатке и тако провере избор жељеног
занимања / школовања.
Под појмом „реални сусрети“ подразумевају се сви директни сусрети са светом рада.
10.3.2021.г., у 17,20ч у свечаној сали наше школе ученици осмих разреда су могли да се
упознају са професијом грађевинског инжењера. У гостима нам је био Проф. др Данијел
Кукарас, дипл. грађ. инжењер. Његов огроман ентузијазам за образовањем младих видео
се после првих пар реченица јер су ученици сву пажњу усмерили ка његовој неисцрпној
причи. Упознао их је са смеровима на Грађевинском факултету, испричао пар анегдота из
свог студентског живота и најважније, мотивисао је наше ученике да размишљају о свом
будућем занимању, буду истрајни и бирају оно што им одговара.
Сусрету је присуствовало 22 ученика из 8.1 и 8.3. Постигнут је општи циљ – упознавање
професије.

8

9