Štampa
Pogodaka: 117

РЕАЛНИ СУСРЕТИ ll

Реални сусрети са светом рада омогућују младима да се упознају са различитим
професијама, радним окружењем, испробају радне задатке и тако провере избор жељеног
занимања / школовања.
Под појмом „реални сусрети“ подразумевају се сви директни сусрети са светом рада.
01.02.2021.г., у 12,30ч у свечаној сали наше школе ученици осмих разреда су могли да се
упознају са професијом програмера. У гостима су нам били Ненад Мирков, Лука
Патарчић и Милош Јованић Жаки. Сва тројица програмера причала су о својим животним
путевима, образовању и позиву. Детаљно су разграничили врсте послова које спадају у
категорију информационо комуникационих технологија и објаснили разлике. Нагласак је
био на особинама које треба да поседује добар програмер.
Сусрету је присуствовало 29 ученика, сусрет је текао на српском и мађарском језику,
ученици су активно учествовали постављајући питања нашим гостима.

5 6

7