Breadcrumbs


Login Form
Evropska Noć istraživača, trinaesta po redu, ove godine će se održati 28. septembra od 15 časova do 22 časa.  Noć istraživača je podržana od strane Evropske komisije u okviru Marija Sklodovska-Kiri akcije, koji predstavlja program Evropske Unije za jačanje evropske istraživačke karijere. U Subotici je održana u holu Hotela Galerija .

Istražuj kroz noć, u znanju je moć!

Untitled