Breadcrumbs


Login Form


UPIS u SREDNJE ŠKOLE

Testovi za malu maturu

U okviru male mature, koja se organizuje za učenike osmih razreda na kraju školske godine, đaci polažu tri testa: iz matematike, maternjeg jezika i kombinovani test.

Na kraju ove 2016/2017. školske godine, učenici koji to budu želeli imaće priliku da polažu i test iz bosanskog kao maternjeg jezika.

Pitanja za test iz matematike, ali i za kombinovani test na kom će se naći gradivo iz hemije, fizike, biologije, istorije i geografije, biće sa srpskog prevedena i na jezike nacionalnih zajednica.

Pogledajte još: Testovi za malu maturu!

 

Termin za ispunjavanje liste želja

ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ “                            

 

VIII 1                                                                                                                                                                             

 (разред и одељење)

Олајош  Нађ Матија

ТЕРМИНИ ЗА ИСПУЊАВАЊЕ ЛИСТЕ ЖЕЉА

 

ДАТУМ :25.6.2016.

 

Ред.

бр.

         Презиме и име

  САТНИЦА

1.

Балог Давор

8:00

2.

Јоновић Вук

8:15

3.

Камбер Борис

8:30

4.

Кецман Ивана

8.45

5.

Кнежевић Никола

9:00

6.

Марчетић Филип

9.15

7.

Нађ Ноеми

9:30

8.

Нимчевић Мартина

9:45

9.

Нимчевић Милош

10:00

10.

Папић Уна

10:15

11.

Перез де Гузман Прчић Николас

10:30

12.

Петрекановић Олег

10:45

13.

Петровић Јована

11:00

14.

Радојчин Хелена

11:15

15.

Шипрага Лука

11:30

 

 

 

 

 

 

VIII 2                                                                                                                                                                             

 (разред и одељење)

Кајдочи Хајналка

ТЕРМИНИ ЗА ИСПУЊАВАЊЕ ЛИСТЕ ЖЕЉА

ДАТУМ :25.6.2016.

 

Ред.

бр.

       Презиме и име

 САТНИЦА

  1.

Баги Едина

8:00

  2.

Бартуш Арон

8:15

  3.

Дабић Давид

8:30

  4.

Дистл Џулиано

8.45

  5.

Фирстнер Мартон

9:00

  6.

Ковач Филип

9.15

  7.

Месарош Ноеми

9:30

  8.

Месарош Рамона

9:45

  9.

Месарош Симона

10:00

10.

Ревид Валентина

10:15

11.

Шотањи Балинт

10:30

12.

Сич Косо Давид

10:45

13.

Векоњ Арпад

11:00

14.

Вереш Еуридике

11:15

 

 

VIII 3          

 (разред и одељење)

Данијела Сантрач

ТЕРМИНИ ЗА ИСПУЊАВАЊЕ ЛИСТЕ ЖЕЉА

ДАТУМ : 25.6.2016.

 

Ред.

бр.

Презиме и име

САТНИЦА

1.

Бојковић Милица

8:00

2.

Кајиш Алекса

8:15

3.

Милошевић Стефан

8:30

4.

Фодор Мартин

8.45

5.

Кикић Марко

9:00

6.

Милић Адријана

9.15

7.

Војнић Зелић Дамир

9:30

8.

Иловац Теодор

9:45

9.

Радошевић Алекса

10:00

10.

Стјеља Доби Марија

10:15

11.

Пријић Сања

10:30

12.

Александра Ковачевић

10:45

13.

Мориц Анђела

11:00

14.

Ченаи Едон

11:15

15.

Бошњак Марија

11:30

16.

Бајрушевић Матеја

11:45

 

Поштовани родитељи ,

Молим Вас да  :

-          попуните пробни формулар који су ученици добили са Информатором  како би свима било лакше да обавимо формалност

-          да се придржавате сатнице јер је сваки ученик добио термин.У случају кашњења мораћете да сачекате док задњи ученик не заврши.

                          ХВАЛА НА РАЗУМЕВАЊУ !!!

 

Upis u srednje škole

Registar podataka o učenicima: http://www.upis.mpn.gov.rs/

УПУТСТВО ЗА РОДИТЕЉЕ (СТАРАТЕЉЕ)

УПУТСТВО ЗА РОДИТЕЉЕ (СТАРАТЕЉЕ)

 • Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда;
 • Завршни испит се полаже три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег дана комбиновани тест;
 • Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података;
 • Ученици треба да дођу у школу у 8:15 часова сва три дана полагања испита;
 • На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;
 • На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, троугао и шестар;
 • На испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, дигитрона, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит;
 • На испиту није дозвољен разговор међу ученицима;
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9:45 часова и у периоду од 10:45 до 11:00 часова;
 • Ученици могу бити удаљени са испита у случају непоштовања правила и упутстава дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста ће добити нула бодова на том тесту;
 • Родитељима односно старатељима је забрањено да без посебног одобрења буду у школи за време полагања завршног испита;
 • У случају непредвиђене спречености ученика да приступи полагању завршног испита, родитељ односно старатељ је у обавези да то пријави одељењском старешини до 8:00 часова на дан полагања;
 • Ученике на болничком или кућном лечењу родитељи односно старатељи пријављују одељењском старешини најкасније један дан пре полагања завршног испита; ученици полажу завршни испит у простору који одговара њиховом здравственом стању;
 • После објављивања привремених резултата ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем или старатељем и право приговора школској комисији уколико сматрају да су оштећени.

Моле се родитељи, односно старатељи да:

 • Воде рачуна да ученици доручкују и попију воду пре почетка завршног испита
 • Провере да ли су ученици понели потребан прибор за рад и ђачку књижицу.
 • У провери резултата за појединачним тестовима на завршном испиту родитељи, односно старатељи ученика треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања.

 

На основу Правилника о изменама правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању("Службени гласник РС – Просветни гласник", број 12/14) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупом броју бодова на завршном испиту, који износи 30 бодова, ученик може да оствари из српског, односно матерњег језика највише 10 бодова, из математике највише 10 бодова и на комбинованом тесту највише 10 бодова.

На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака.

Бодови које је ученик остварио израчунавају се тако што се резултат на тесту множи коефицијентом 0,5 (тј. резултат на тесту подели се са 2).

То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 на једном од три теста остварити 8,5 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат на тесту

 

 

 

 

pdf

 

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ

 • Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда, као и одрасли који стичу основно образовање у складу са законмом који се уређује образовање одраслих;
 • Завршни испит се полаже три дана – првог дана се полаже српски, односно матерњи језик, другог математикa, а трећег комбиновани тест;
 • Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података;
 • Испит сва три дана почиње у 9:00 часова и траје 120 минута;
 • Ученици су дужни да у школу дођу у 8:15 часова сва три дана одржавања испита;
 • На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;
 • На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар;
 • Ученици се распоређују у просторије у којима се полаже испит према унапред утврђеним списковима ученика који су истакнути на огласној табли или на другом видном месту у школи, тако да редни број ученика на Јединственом списку ученика одговара редном броју клупе у којој ће ученик седети;
 • Ученик решава тест према упутствима датим од стране дежурних наставника и према упутству за израду теста које је штампано на самом тесту;
 • Препоручљиво је да ученици одговоре прво да пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању;
 • На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, дигитрона, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да на за то предвиђено место одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, дигитроне и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл, осим воде/освежавајућег напитка;
 • На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима ни ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста ће добити нула бодова на том тесту;
 • Ученик који је удаљен са теста у следећем року полаже тест са кога је удаљен;
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 9:45 часова и у периоду од 10:45 до 11:00 часова;
 • Када ученици заврше са израдом теста, треба да позову дежурног наставника подизањем руке и да након предаје теста напусте простор тако да не ремете рад других ученика;
 • После објављивања привремених резултата ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно или старатељем и право приговора школској комисији уколико сматрају да су оштећени.

У провери резултата за појединачним тестовима на завршном испиту ученици треба да имају јасну и прецизну информацију о начину приказивања резултата на тестовима и начину бодовања. 

На основу Правилника о изменама правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању("Службени гласник РС – Просветни гласник", број 12/14) у коме је утврђен удео појединачних тестова у укупом броју бодова на завршном испиту, који износи 30 бодова, ученик може да оствари из српског, односно матерњег језика највише 10 бодова, из математике највише 10 бодова и на комбинованом тесту највише 10 бодова.

На сваком појединачном тесту ученик решава 20 задатака.

Бодови које је ученик остварио израчунавају се тако што се резултат на тесту множи коефицијентом 0,5 (тј. резултат на тесту подели се са 2).

То значи да ће ученик који, на пример, има резултат 17 на једном од три теста остварити 8,5 бодова на том тесту. Ради прецизног увида у постигнућа током и на крају испита, сваки ученик ће имати увид у два податка – резултат на тесту и број бодова на тесту, тј. прерачунат резултат на тесту.

 

 

pdf