Breadcrumbs


Login Form


UPIS u SREDNJE ŠKOLE

Pravilnik o upisu

Pravilnik o upisu možete da preuzmete ovde:  

pdf

 

 

KALKULATOR BODOVA

 

Члан 3.

Успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојених на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и на комбинованом тесту из природних и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија).

На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 30 бодова, односно највише по 10 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и комбинованог теста.

Општи успех од VI до VIII разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају VI разреда заокружен на две децимале  помножи  бројем четири (4), а општи успех остварен на крају VII и VIII разреда основне школе, заокружен на две децимале, помножи  бројем пет (5).

На основу општег успеха кандидат може да оствари највише 70 бодова.

Кандидат може да оствари укупно највише 100 бодова по основама из ст. 1-4. овог члана

 

VAŽNE informacije - linkovi (za maturante)

 

 

KATALOG OBRAZOVNIH PROFILA

 

edukacija

Obaveštenje Politehničke škole

Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је одлуку да се у Политехничкој школи у Суботици, у школској 2016/17. години упише образовни профил ОПЕРАТЕР ЗА ИЗРАДУ НАМЕШТАЈА који се имплементира по кооперативном моделу образовања, тј. јавно-приватног партнерства школе и привреде.

Овај модел образовања је специфичан облик средњег стручног образовања који садржи елементе дуалног система прилагођеног условима у Србији.

Образовање у овом профилу траје три године, где у прва два разреда ученици стичу вештине и знања за израду намештаја, а у трећем се опредељују за једну од три технологије: столар, тапетар, лакирер.

Активно учешће привреде у оваквом образовном моделу омогућује ученицима Политехничке школе у Суботици место за праксу у компанији, финансијску подршку, обезбеђује ментора – радника у компанији и радно место након завршетка школовања.

По завршетку образовног профила оператер за израду намештаја у Политехничкој школи из Суботице, сви ученици који успешно заврше образовање могу да очејкују запослење у једној од компанија са којима се закључује уговор о приватно-јавном партнерству.

                                                                        Директор

                                                                        Исо Планић,с.р.

Kalendar upisa u srednje škole 2016/17

Objavljen je kalendar upisa u srednje škole.

U excel fajlu se nalazi detaljan plan upisa,  a klikom na sliku dobija se sažeti kalendar (za učenike)

 

excel

 

 

mali kalendar