Breadcrumbs


Login Form
Maturanti

Učenici su danas polagali test iz maternjeg jezika :


KLJUČ ZA OCENJIVANJE TESTA  (rešenja) :

Srpski jezik pdf-icon
Mađarski jezik pdf-icon

  

U ključu stoji maksimalan broj bodova 20.  Međutim učenici iz ovog testa mogu nositi maksimalno 16 bodova, pa će se bodovi prekalkulisati :

 

bodovi maternji =  0.8 x  broj osvojenih bodova po ključu

Učenici su danas polagali test iz maternjeg jezika :


KLJUČ ZA OCENJIVANJE TESTA  (rešenja) :

Srpski jezik pdf-icon
Mađarski jezik pdf-icon

  

U ključu stoji maksimalan broj bodova 20.  Međutim učenici iz ovog testa mogu nositi maksimalno 16 bodova, pa će se bodovi prekalkulisati :

 

bodovi maternji =  0.8 x  broj osvojenih bodova po ključu

Zbirka zadataka iz srpskog jezika

Zbirka zadataka iz matematike

Feladat gyűjtemény magyar nyelvből

Feladat gyűjtemény matematikából

Pravilnik o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

Kalendar upisa u srednje škole za 2011 godinu.

 

Kalendar Pravilnik

 

 

Dragi osmaci, pogledajte video klip o proceduri polaganja ispita male mature :