Breadcrumbs


Login Form
Školski kalendar za 2019/2020. godinu - Iskolanaptár a 2019/2020-es tanévre

TABELARNI PRIKAZ KALENDARA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU u PDF formatu pdf icon

 

PRAVILNIK O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA 2019/2020.

Извод из правилника:

 

 - Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2019. године, а завршава се у
понедељак, 23. децембра 2019. године. У првом полугодишту има 80 наставних дана.
Друго полугодиште почиње у среду, 15. јануара 2020. године и завршава се:
- у уторак 16. јуна 2020. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 100 наставних
дана,
- у уторак, 02. јуна 2020. године, за ученике осмог разреда и има 90 наставних дана.

Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36
петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана.
 - Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне
недеље, односно 170 наставних дана.
Табеларни преглед школског календара за основне школе са седиштем на територији
Аутономне покрајине Војводине за школску 2019/2020. годину, који се налази у прилогу овог
правилника као његов саставни део, исказан је у полугодиштима и квартално.
Први квартал има 40, други 40, трећи 51 наставни дан.
Четврти квартал има 49 наставних данa за ученике од првог до седмог разреда, а 39
наставних дана за ученике осмог разреда.

 - У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст почиње у уторак, 24. децембра 2019. године, а завршава се у уторак, 14.
јануара 2020. године.
Пролећни распуст почиње у петак, 10. априла 2020. године, а завршава се у понедељак, 20.
априла 2020. године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 17. јуна 2020.
године, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године. За ученике осмог разреда летњи распуст
почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у суботу, 31. августа 2020. године.