Breadcrumbs


Login Form


Novi elektronski dnevnik

Poštovani roditelji,

Naša škola je od II polugodišta 2017/2018. školske godine pristupila pilot projektu Ministarstva prosvete pod nazivom  esDnevnik.

Ova elektronska evidencija je daleko sveobuhvatnija od elektronskog dnevnika koji smo koristili do sada.  Takođe ovaj elektronski dnevnik omogućuje isključivo elektronsku evidenciju, tako da će prestati obaveza vođenja evidencije u papirnim dnevnicima.

 

Pristup za roditelje se očekuje uskoro (potrebna je saglasnost poverenika za zaštitu podataka), te vas molimo za strpljenje.

 

Uprava škole

 

 

http://www.mpn.gov.rs/pilot-projekat-e-dnevnik/